Chakran

chakra new photoReiki och chakrasystemet
Längs med kroppen har vi vårt energicenter som kallas för chakran. Varje chakra har en association med en färg, kristall, endokrin körtel, planet, metall, musiknot, element, kroppsdel, sinne och känsla. Allmänt sätt hör varje chakra ihop med det organet det sitter i. Chakra betyder hjul på sanskrit och vi har sju olika chakran som också är länkade till de endokrina körtlarna. Detta endokrina system kontrollerar hormonbalansen i kroppen. Reiki skapar balans i det endokrina systemet och stärker immunförsvaret så att bland annat vitaminer och mineraler kan tas upp lättare i kroppen. Om det endokrina systemet är i obalans drabbar det även chakrasystemet.

När våra chakran inte får tillräckligt med energi hamnar vi i obalans, ofta inom flera områden i livet, vi känner oss begränsade och mår inte bra. Genom att ta reda på vilket chakra som är i obalans så får man veta vilket område i livet som inte är i balans. Varje chakra har sitt eget syfte, sin förening och förbindelse.

 

De olika chakrana

Kronchakrat
Denna chakra ligger uppe i hjässan. Det är härifrån vi kommunicerar med den andliga världen. Detta centrum är öppet under meditation för att skapa kontakt med vår andliga natur. Denna chakra snurrar på den mest hastiga frekvensen av alla chakran. Elementet för denna chakra är Ljuset. Färgen är vit. Det är ett av de viktiga chakran där reiki kommer in till energisystemet. Detta chakra handlar också om andlig medvetenhet, förbindelse till enhet och gudomlighet.

Pannchakrat
Detta chakra kallas också för Tredje Ögat och ligger mellan ögonbrynen. Det är här vi får tillgång till vår intuition och logiken. I vårt samhälle är detta chakra ur balans på grund av att vi koncentrerar oss på kunskap och lärandet istället för vår intuition och inre förståelse. Det är här vi finner vår egen inre kunskap och kan få tillgång till Akashic-uppteckningarna. Färgen är Indigoblått. Detta chakra handlar om självmedvetenhet, visualisering, högre medvetande och klärvoajans. Elementet för denna chakra är Tanken.

Halschakrat
Detta är kommunikationscentrat där vi lyssnar och hör med vår inre förståelse och var vi talar vår sanning. Elementet för denna chakra är Eter eftersom det tar upp all utrymme i kroppen likaså över rösten, hörseln och halsen. Färgen för denna chakra är blå. Chakrat står för kommunikation, självuttryck, kreativitet och att relatera till andra.

Hjärtchakrat
Detta chakra kallas också för kärlekens och harmonins centrum. Det är här som vi uppskattar oss själva, samt andra precis som vi är. Elementet för detta chakra är Luft. Färgen för detta chakra är Grönt. Detta chakra står för alla aspekter av kärlek, glädje, respekt, överlämnande. Detta chakra är också viktigt för Reiki energin.

Solar plexus-chakrat
Denna chakra relaterar också till vår känsla av själv värde och vår egen vilja. Denna chakra är ansluten till till matsmältningen och detta är stället där vi smälter händelser och idéer. Elementet för denna chakra är Eld och färgen är Gul. Detta chakra står för världslig kraft, identitet, hur man tar hand om sig själv, förtroende och tillit/ilska.

Sakralchakrat
Detta chakra är centrum för balansen i kroppen. Detta är ett ställe där vi håller våra förhållanden med andra och styrkan i oss själva. Elementet för detta chakra är Vatten och färgen är orange. Detta chakra står för sexualitet, kreativitet, fysisk njutning, källan för glädje/depression. Här är den vanligaste platsen att gömma skuld och förödmjukelse.

Rotchakrat
Denna har den lägsta frekvensen av alla chakran och är bunden till jorden. Elementet är Jord och färgen är röd. Detta chakra står för överlevnad, vilja att leva, vitalitet och förbindelsen till jorden.

Kommentarer inaktiverade.