Reiki och barn

kids photo - children reiki pageForskning har visat att barn med diagnos som till exempel autism, ADHD, ADD, Aspberger och liknande reagerar väldigt bra på Reiki. Eftersom Reiki är så balanserande på mentalt, känslomässigt, själsligt och fysiskt plan så hjälper detta barnen på så många plan. Barn och yngre vuxna har mindre blockeringar än vi vuxna, är mycket ”renare” och en perfekt kanal för Reiki-energin. Reiki hjälper mot ångest, depression, låg självkänsla, sömnsvårigheter, dålig koncentrationsförmåga med mera. Reiki hjälper mot stress och oro, den ger ny kraft och energi. Reiki löser upp blockeringar kopplade till känslor och/eller stress.  I många länder utövas Reiki redan på barnsjukhus. Allt levande är beroende av livsenergin som ger kraft till organ och celler i vår kropp samt till vårt psyke. Om energiflödet hindras, så kallade blockeringar, så störs funktionerna i kroppen .

En Reikisession för barn är mycket fördelaktigt för huvudvärk, tandvärk, öronvärk, halsont, barnsjukdomar, värk och smärta, sorg och upprör etc. Reiki kan också användas för att lugna ett bekymrad barn.

Reiki är mycket fördelaktigt för barn pre- och postoperativt eftersom det hjälper att hålla lugnt och känna sig  tryggare. Studier har också visat att Reiki kan hjälpa till med alla känslor av rädsla.

Reiki är också en stor tröst för barn som får behandling för cancer inklusive kemoterapi och strålbehandling. Många personer, inklusive vuxna har rapporterat positiva resultat för behandling när de har fått en Reikihealing innan traditionella medicinska terapier och behandlingar. Reiki är också hjälpsamt för fall, stukningar, brutna ben och blödningar. Reiki har varit känt för att hjälpa läkningsprocessen avsevärt och är utmärkt för att stoppa blödningen och minskar blodförlust efter en olycka. Reiki är också underbart för att hjälpa barn att sova lugnt och hjälpa barn att falla till ro.

Kommentarer inaktiverade.