Reiki 2 kurs

REiki hands lights photo

2 Dagars kurs

Reiki 2 – andra graden
En kurs i helande, en kurs i personlig och andlig utveckling
Efter denna kurs kan du utöva Reiki professionellt med vuxna och barn över åtta år och djur.

Söndagen den 13/11 2016. Mellan tiden 09-18

Plats Stora Torg 3, Gnesta

Investering: 3200 kronor

Syftet för denna kurs
När du har praktiserat Reiki en tid, kanske du vill lära dig mer och öka effektiviteten på behandlingarna. Förutom energihöjningen, ger kursen dig också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Du lär dig ge healing på både det fysiska, emotionella och mentala planen. Du lär dig ge distans healing vilket innebär att sända energin på långt avstånd, samt till det förflutna och till framtiden och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.
Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och psyskiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Förkunskaper: Reiki I. Du ska känna dig redo att gå vidare till Reiki II och nu kan du också utöva Reiki professionellt.

Detta ingår i kursen:
Meditationer. Reiki 2 symbolerna och deras betydelse, olika tekniker inom Reiki, Reiki initieringen, information om patientsäkerhetslagen, information om upprättande av egen Reiki verksamhet.

En kursmanual, vegetarisk lunch, fika/frukt, örtte och diplom ingår i varje kurs. Ni är alltid välkomna att återkomma med frågor efter kursen och jag finns här för att stötta er på er nya stig som reikiutövare.

För att boka och för mer information kontakta mig på 070-601 27 50,
e-post fheelinda@gmail.com eller facebook Fhee Reiki – Linda Rutherford eller www.fheereiki.com

? varma hälsningar Linda

Kommentarer inaktiverade.