Pilotstudie

En sammanfattning av pilotstudien i Reiki för barn mellan 8 och 15 år i en Grund skola i Sörmland 2016-06-16

Inledning
Under våren 2016 kontaktade jag rektorn på En skola i Sörmland för att lägga in en förfrågan om jag fick genomföra en liten pilotstudie i Reiki tillsammans med allmän läkaren Margus Mägi. Han sa att det var klart jag fick göra det så länge jag fick föräldrarnas tillåtelse och de svarade ja utan tvekan. Nu hade jag samlat ihop åtta barn mellan 8 och 15 år. Vissa av dessa barn har diagnos som till exempel Aspbergers och ADD. Jag kom att under sex veckors tid ge Reiki en halv timme per elev under skoltid. Barnen fick alla ta emot sex sessioner Reiki.

Metod
Jag fick låna ett litet rum där jag hade lagt upp min massage bänk och i bakgrunden spelades lugn musik och jag hade ett ljus som brann. Jag hämtade varje barn från klassrummet då det var dennes tur. Jag började med att förklara till barnet ifråga hur Reiki går till och var jag kommer att lägga mina händer på kroppen.

Sen  bad jag dem att lägga sig på bänken fullt påklädda. Jag la en skön filt ovanpå barnet. De flesta av barnen ville ha en sjal över ögonen. Sen fick de ligga där i en halv timmes tid och ta emot dessa helande energier som strömmar ut ur mina händer. Det var många av barnen som somnade redan efter några minuter. Reiki är ju så lugnande och djupt avkopplande. Första  sessionen introducerades den 2016-04-25. Jag använde mig av enkäter med frågor som föräldrarna fick fylla både innan den första sessionen och efter den sista sessionen. Dessa enkäter var byggda på en skala mellan ett och tio.

Syftet med denna studie
Syftet med denna studie var att se Reikis effekt på barnen på en mental, psykisk, fysisk och emotionell nivå. Jag vill också se hur Reiki påverkade dem i sociala sammanhang både på hemma plan och i skolmiljön mellan andra barn och till lärarna. Syftet var lugnare, gladare barn med ett energiflöde som skulle nå en balans i både kropp och själ. Genom denna studie ville jag komma fram till Reikis effekt och påverkan på dessa barn efter sex sessioner Reiki.

Vad är Reiki?
Reiki är en japansk form av stress reduktion och avslappning, som befrämjar kroppens läkningsförmåga. Reiki är ett naturligt healing system som vitaliserar din egen livskraft,aktiverar och stimulerar immunsystemet och aktiverar bearbetningen av förtryckta känslor. Reiki är också en väg till andligt medvetande och skolning.

Människan består av livsenergi/livskraft som vibrerar med olika frekvenser. Allt levande är beroende av livsenergi , som ger kraft åt organ och celler. När energi flödet störs eller hindras, störs funktionerna i kroppen.

Resultatet
Nedanför finner ni en sammanfattning av enkäterna och huruvida Reiki har haft en effekt på Reiki. Enkäterna är uppdelade i två delar, den första delen består av det känslomässiga, mentala och fysiska planet medan den andra delen består av det sociala planet.

A. Känslomässiga/Mentala och fysiska planet (ju lägre poäng desto bättre förändringar)
Före första Reiki sessionen     Efter den sista sessionen Reiki
Barn 1       52                                                   28
Barn 2       43                                                   23
Barn 3       78                                                   81
Barn 4       50                                                   49
Barn 5       55                                                   58
Barn 6       35                                                   22
Barn 7       50                                                   28
Barn 8       41                                                   21
Summa = 404                    Summa=            310

Här har hos de flesta barnen skett stora förändringar inom vissa områden, som till exempel huvudvärken har förminskat drastiskt, sömn problem har förbättras, ökad koncentrations förmåga osv

B. Sociala planet (ju högre poäng desto bättre förändringar)
Före första Reiki sessionen        Efter den sista sessionen Reiki
Barn 1       26                                                   28
Barn 2       20                                                   27
Barn 3       14                                                   15
Barn 4       21                                                   23
Barn 5       22                                                   18
Barn 6       24                                                   26
Barn 7       17                                                   19
Barn 8       27                                                   28
Summa= 171                        Summa=          184
Vad man kan se av resultatet på det sociala planet mellan föräldrar, lärare och kompisar så har dessa förhållanden förbättras.

Här är andra fördelar med Reiki för barn mellan 8 och 15 år  efter att ha sammanfattat studien

  • Mindre hyperaktivitet och nedstämdhet
  • Ökad förmåga att uttrycka sina känslor
  • Förbättrad koncentrationsförmåga
  • Förbättrad sömn och djup avslappning
  • Lugnande, mindre oro , ångest och balanserande, färre humörsvängningar, mindre ilska
  • Förbättrade kompis relationer , lugnare i klassrummen och förbättrade relationer till lärare
  • Förbättrad själv känsla och själv förtroende
  • Stor förbättring  gällande barn som lider av huvudvärk
  • Gladare barn ?

Andra kommentarer som föräldrar och lärare och kompisar har märkt efter Reiki-sessionerna var följande:
”Min kompis har blivit så mycket lugnare i klassen, han är inte lika stökig längre.”
”Min dotter som har haft huvudvärk varje dag i sju års tid har den nu släppt och blivit mycket bättre. Min dotter sa mamma jag har ingen huvudvärk längre.”
”Min son sover för första gången på två år genom natten. Han ringer mig inte längre på jobbet av oro.”
”Min dotter har börjat kommunicera med oss hemma efter att ha spenderat mycket tid på sitt rum. Hon har mycket mer energi efter skolan då hon kommer hem. Hon brukade alltid sova efter skolan.”
”Min dotter säger att hon ser framemot att gå till skolan den dagen hon får Reiki.”
”Min son vill fortsätta få Reiki på hösten.”
”Min 8-åriga dotter har börjat uttrycka sin sorg efter vår skilsmässa.”
”Min dotter känner så avslappnad efter Reiki.”
”Min son kunde in sova själv men nu gör han det hela natten.”
”Min son har själv sagt att Reiki hjälper.”
”Denna elev har fått mycket bättre självförtroende och är mycket gladare.”
”Jag märker stor skillnad på min dotters energi nivå, humör, mående och kommunikationsförmåga dagarna efter Reiki.”
”Det var ett större lugn hos min dotter, vi kunde prata mer balanserat om det som har hänt.”
”Jag har märkt allmänt en del mindre oro, ångest och mindre rädslor hos min dotter.”
”Det var så fridfullt och gav mig en chans att tänka.”

Diskussion
Sammanfattning av Reiki är ju helt klart att en positiv förändring har skett hos barnen på olika nivåer. Frågan är om förändringen är bestående eller behöver man följa upp med regelbundna sessioner vilket jag tror eftersom livet är en utveckling och det sker hela tiden förändringar både inom barnen och deras omgivning. Jag strävar efter att få Reiki som behandlingsform i skolor runt omkring Sverige. Jag vill utbilda skolsköterskor, kuratorer, föräldrar och lärare så att de har sina egna verktyg att kunna hjälpa barnen i både hemmet och på skolan.

Denna studie var min första och jag kan förändra på frågorna i nästa enkät. Kanske andra frågor i mer detalj kan ställas. Sen är det en fråga som kan diskuteras om det är jag som terapeut som har hjälpt barnen till dessa positiva förändringar eller är det Reiki som har gjort det  eller är det en blandning av båda två.

Jag önskar göra en studie inom Reiki på vetenskaplig nivå om det skulle lyckas. Energi går ju att mätas med speciella metoder och med Kirlian fotografering kan man se energin som strålar genom helares händer. Jag skulle behöva projektpengar för att genomföra ett eller två års studie i en eller flera skolor.

Kommentarer inaktiverade.