Reikins ursprung

Usui REiki Master photo - What is Reiki page

Reikin’s grundare
Dr Mikao Usui 1865–1926
Reiki återupptäcktes i Japan, i början av nittonhundratalet, av dr Mikao Usui. William Lee Rand har forskat väldig mycket om Mikao Usui och följande står skrivet om honom.

Dr Mikao Usui föddes 1865 i byn Yago i Japan. Vid fyra års ålder började på en Buddhistskola vid berget Kurama, några mil från Kyoto. Där lärde han sig kiko, den japanska versionen av qigong. Det är en metod för att förbättra energiflödet och därmed hälsan. Med metoden kan man även lära sig att bygga upp sin egen energi så att man kan ge ut av den – ge healing till andra.

Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. Studierna medförde resor till både Kina och Europa. Usui var också med i en metafysisk förening, där man utvecklade sina psykiska färdigheter. Usui fick arbete som sekreterare på Social- och Hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Han blev sedan en framgångsrik affärsman.

År 1914, när Usui var 49 år fick han personliga och affärsmässiga problem. Han var van vid att meditera, ofta på kraftplatser på det heliga berget Kurama. Så vid denna livskris reste han till Buddhisttemplet på Kurama och spenderade en 21-dagarskur med praktiska övningar. I kuren ingick troligen fasta, böner, mässande och meditation. Det var under denna intensiva andliga övning som Reikin kom till honom. Han kände den starka Reikienergin på hjässan, vilket ledde till Reikihealing systemet. Han använde Reiki först på sig själv och gav Reiki sen till sina familjemedlemmar. Han insåg att Reiki fungerade så bra för smärta.Gåvan ovanifrån ökade hans healingmöjligheter enormt.

De följande sju åren ägnade Usui Sensei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 öppnade han en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Han kallade sin metod för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis Reikihealing-system).

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge healing till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade så han fick skaffa en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ”Kun-San-Tao-belöningen”; för utförande av hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2.000 elever i Reiki, varav 16 lärare.

Dr Usui var en väldigt varm och ödmjuk person står det skrivet om honom. Det var han som lärde ut följande ideal. Man skall sitta stilla och i tysthet varje morgon och kväll med händerna slutna i ”Ghasso” eller ”Namaste” och följa de fem principerna.

Just idag släpper jag all ilska
Just idag släpper jag all oro
Just idag är jag tacksam för alla mina välsignelser
Just idag gör jag mitt inre arbete hederligt
Just idag  är jag vänlig mot mina medmänniskor och alla levande varelser.

Om dessa principer följs kommer man att uppnå det stora stilla sinne som de forntida andliga och vise ägde.

Den stora spridningen i väst startade efter 1989. Då tog William Lee Rand sin Reikimasterkurs. Sen började han trycka upp Reikimanualer och startade ett healing center och började bedriva en Reikiundervisning.

Till Sverige kom Reikin för första gången år 1980 med Wanja Twan. När hon besökte Sverige passade hon på att sprida Reiki här. Det var hon som invigde Förenade Reikiförbundet i Sverige år 2006.

Kommentarer inaktiverade.