Hur helar Reiki?

IMG_4911Vi lever för att det flödar livsenergi eller Ki igenom oss. Ki strömmar inne i den fysiska kroppen och genom våra Chakran. Ki strömmar också runt omkring oss i vår Aura eller energifält. Det fria och balanserade flödet av Ki är grunden till vår hälsa och välmående. Det är Ki som ger kraften och livet till våra organ och celler och vävnader. När flödet av Ki störs fungerar inte organen optimalt. Huvudorsaken till sjukdomar är störningar i livsenergin eller Ki. Ki påverkas också av känslor och tankar. När vi är glada och positiva ökar vi flödet av Ki vilket leder till att vi mår bättre. Likaså störs och försvagas vårt Ki när vi har negativa tankar. Detta sker både på ett omedvetet och medvetet plan. Negativa tankar och känslor sätter sig i energifältet som blockeringar  och stör flödet av Ki. Om inte blockeringen upplöses kan personen bli sjuk.

När man får Reiki går energin vanligtvis till blockeringen närmast händerna. Men den kan också gå till ett annat ställe. Reiki bestämmer  det viktigaste stället på kroppen att läka först. Reiki energin arbetar sedan med de negativa tankarna och känslorna som blockerar det naturliga flödet av Ki.

Reiki laddar med positiv energi de skadade ställen av energifältet. Reiki höjer vibrationsnivån inne i och runtomkring den fysiska kroppen där de negativa tankarna och känslorna är befästa. Detta leder till att den negativa energin faller sönder och försvinner. Reiki renar, helar och rättar till energi gångarna och balanserat chakran. Reiki låter KI flöda hälsosamt på ett naturligt sätt. När KI flödar naturligt kan de fysiska organen och vävnaderna fullborda sin  läkningsprocess.

Kommentarer inaktiverade.