Body & Mind Healing


Healing månaden i Japan , mars 2017

 

Buddha sa ” Allt det vi är är ett resultat av det vi har tänkt ”. (Attraktionslagen )

 

Allting började med en dröm att få utveckla min healing vidare. . Jag satt ut en  tanke till universum… två månader senare sitter Jag på flygplanet på väg till Japan sponsrad för att lära mig en metod i healing som läkarna använder sig av där. Nu är min dröm Att få sprida min kunskap vidare och här är vi nu och ni är mina första elever och jag står ödmjukt inför er och i tacksamhet att ni vill föra detta vidare också.

 

Under 2017 utbildade jag mig i en healingmetod som används i Japan. Denna healingmetod verkar direkt på fysisk smärta men också mental och emotionell smärta eftersom allt hänger ihop. Jag märkte att mitt sätt att arbeta med healing förändrades och min behandling blev kraftfullare och började se livet/åkommor förändras mycket snabbare hos mina klienter.  Mänsklig värme, empati och universell kärlek och mod är energier som dessutom påverkar oss människor och som också bidrar till tillfrisknande . Jag jobbade tillsammans med hjärnkirurger , psykiatriker och allmänn läkare på detta sätt

Med healingen .

 

Till den dagliga rutinen hörde det till att patienterna två gånger om dagen på ålderdomshemmet helade varann. Det var påtagligt hur de blev friskare och friskare för varje dag. . Det var en sak jag lärde mig i Japan, människornas vänlighet ,generositet ,tacksamhet, ödmjukhet, värme och öppna hjärtan. De har också en sådan tilltro till Guds eller universums helande kärleks frekvens.

Jag är säker på att Alla dessa egenskaper gjorde att deras läkning skedde mycket snabbare . Alla dessa känslor är ju av en hög frekvens och vad gör höga frekvenser – jo läker kroppen snabbare . Tacksamhet där är en livsstil, en oerhört stark energi i deras dagliga liv.

Att dessutom spendera 30 dagar med människor som kan ingen engelska bara japanska och själv kunde jag bara säga tack, god morgon, hej och förlåt på japanska. Det blev mycket upprepande av dessa ord ha ha. Kommunikationen blev så ärlig mellan oss eftersom vi kunde bara agera med våra känslor och våra ansiktsuttryck och kroppsspråk och så klart energierna som talade till mig om deras tillstånd . Vi helar genom att känna med hela vårt hjärta i kärlek till vår näste. Jesus impulsen eller Jesus energin var verkligen stark i Japan.

 

Jag helade själv 10-20 människor per dag i 4-5 timmar och till sist gick jag själv in i en body detox. Det var en dag jag inte ens kunde stiga upp. Mitt huvud snurrade och jag kunde inte stå upp på mina fötter och fick därför sitta i rullstol. Jag måste vila en dag bara för att låta min kropp vila från alla energier och den kraftfulla utrensningen . Jag har nu insett hur oerhört kraftfull den  hög frekventa universella energin är. Jag har också lärt mig att ju mer vi övar på healing ju kraftfullare blir vi som instrument och som helare.

 

Allt detta helande gjorde otroligt fina saker för mig också, efter en månad i Japan hade all min inflammation från fingrarna försvunnit, min kroniska cystit som jag har haft i tre års tid läktes , min menstruations cykel regulerades för första gången på flera år (healing balanserar det endokrina systemet),min rygg och nacke har blivit mer flexibel . Jag har haft tre rygg operationer och tagit smärtstillande och anti inflammatoriska  tabletter för min smärta , nu tar jag igen medicin längre för varken ryggen eller nacken. Jag tar ingen penicillin längre för cystit. Jag hade också tagit ett blodprov innan jag började hela andra i Japan och då hade jag bakterier i urinet och infektion i blodet. Under den fjärde veckan togs ett nytt blodprov på mig och då hade både bakterien och infektionen i blodet försvunnit. Mina levervärden var mycket bättre.

 

Jag är lugnare i sinnet , jag har hittat mer av min inre  kraft och tron på mig själv. När vi läks går vi ända in på cell nivå och börjar läka allt från det mentala, emotionella, själsliga och fysiska planet. Vi börjar att  hitta oss själva och vem vi verkligen är. Det universella ljuset och de höga frekvenserna ’smälter’ de lägre vibrerande obalanserna eller blockeringar i kroppen. Det som är materia är mycket lägre vibrerande än den icke fysiska energin.

 

Denna mästare hade låtit bygga en klinik där hon har anställt doktorer som tillsammans med den västerländska medicinen och röntgen maskiner kunde se vad healingen gjorde för förändringar fysiskt i kroppen.

 

Alla kan vi hela. , jag har sett hundratals människor ge varann healing i Japan. Jag har sett stora positiva förändringar hos dessa människor . Jag har sett människor sluta skaka som lider av Parkinson, cancer patienter har börjat tillfriskna, människor som kan börja gå, människor som har fått hörsel och en del av synen tillbaka . Jag har också märkt att när vi känner oss tacksamma för varje lilla framsteg så kommer vi upp i en hög tacksamhets och glädje frekvens vilket helar oss ytterligare . Allt vi behöver för att hela oss själva och andra är vilja , ett öppet hjärta med villkorslös kärlek och och genom tankens kraft ändra på gamla tankemönster , vårt gudsmedvetande och tron på att vi kan bli friska . Vi är alla gudomliga varelser i en fysisk kropp och vi besitter en otrolig kraft (mer än vad du tror) att läka oss själva och andra . Vi är alla av samma Guds medvetande . Dessa människor i Japan hade en otrolig tilltro på universums eller Guds helande kraft och när de trodde så skedde ett ännu snabbare helande hos dessa människor.

För distanshealing eller healing på plats eller hembesök kontakta mig på fheelinda@gmail.com eller på 0706012750

Varmt välkomna ❤️😊☀️

 

Kommentarer inaktiverade.