Låt kraften av reiki lugna, balansera och
centrera dig. Reiki är en energipåfyllning.
Reiki är ren livs- och kärleksenergi.

Reiki – Ledarskap
Reiki – Soulwork
Reiki – Självutveckling
Reiki – Självläkning
Reiki – Terapi

Just idag, tackar jag för mina välsignelser.
Just idag, släpper jag all min ilska.
Just idag, släpper jag all oro.
Just idag, utför jag mitt arbete hederligt.
Just idag, är jag vänlig mot mina medmänniskor och alla levande varelser.

Tack Linda för en införlivande och varm Reiki-session!
Mitt energisystem vill ha mer :).
Janne Spetz

Reiki är att investera i din hälsa
– både fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt!
Du förtjänar att må bra!

Reiki ger insikter i högre världar och
väcker människans slumrande förmåga.

Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen
i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna "livsenergi" har bekräftats av senare vetenskapliga
experiment och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen.
Reiki är en teknik för stressreduktion om befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad "livsenergi".